شرکت داروسازی دینه ایران

داروخانه های استان قروین

ردیف شهر نام داروخانه آدرس داروخانه تلفن داروخانه
۱ قزوین داروخانه دکتر شهاب زاده شهرک کوثر فلکه دوم بلوار شهید محلاتی جنب درمانگاه امام خمینی ۰۲۸۳۳۷۷۵۵۸۵
۲ قزوین داروخانه دکتر حسینی میدان آزادی ابتدای فردوسی روبروی کوچه حمام پاک ۰۲۸۳۳۳۲۶۷۸۲
۳ قزوین داروخانه دکتر شهیدی میدان آزادی ۰۲۸۳۳۲۲۲۹۲۹
۴ قزوین داروخانه قانون خیابان بوعلی روبروی بیمارستان بوعلی ۰۲۸۳۳۲۲۶۴۷۴
۵ قزوین داروخانه دکتر نوزری خیابان دانشگاه روبروی کوچه استاندارد ۰۲۸۳۳۶۸۰۰۵۱
۶ آبیک داروخانه دکتر  جلیلوند خیابان طالقانی ۰۲۸۳۲۸۲۲۲۹۱
۷ قزوین داروخانه مرکزی (نصیری زاده) خیابان دانشگاه روبروی بیمارستان تامین اجتماعی رازی ۰۲۸۳۳۶۵۶۰۱۲
۸ قزوین داروخانه قدس چهارراه سپه ۰۲۸۳۳۵۵۹۱۱۹
۹ قزوین داروخانه رازی خیابان نادری شمالی بعد از پل ۰۲۸۳۳۳۳۷۱۰۰
۱۰ قزوین داروخانه گلنار خیابان خیام جنوبی کوچه سرچشمه ۰۲۸۳۳۲۳۴۶۴۵
۱۱ قزوین داروخانه پاشا چهارراه عدل ۰۲۸۳۳۳۴۴۴۴۹
۱۲ قزوین داروخانه دکتر  پایروند خیابان خیام شمالی ساختمان پزشکان رازی ۰۲۸۳۳۳۳۹۹۴۷
۱۳ قزوین داروخانه صدرا خیابان غیاث آباد داخل خیابان سونا ساحل ۰۲۸۳۳۶۸۶۵۷۲
۱۴ قزوین داروخانه دکتر عابدی انتهای خیابان غیاث آباد جنب پاساژ مهستان ۰۲۸۳۳۶۶۸۷۶۰
۱۵ قزوین داروخانه دکتر اخوان شهرک مینودر روبروی استخر آریا ۰۲۸۳۳۷۸۲۰۳۴
۱۶ قزوین داروخانه دکتر روشن پژوه خیابان بوعلی روبروی بیمارستان بوعلی ۰۲۸۳۳۲۴۳۶۴۳
۱۷ تاکستان داروخانه دکتر غیاثوند خیابان امام خمینی کوچه عدالت ۰۲۸۳۵۲۴۶۲۷۷
۱۸ محمدیه داروخانه دکتر مهدوی نیا بلوار مطهری نبش کوچه یاس ۸ ۰۲۸۳۲۵۶۸۴۳۴
۱۹ الوند داروخانه دکترشکرگزار ابتدای خیابان امام خمینی ۰۲۸۳۲۲۲۰۲۵۳