شرکت داروسازی دینه ایران

داروخانه های استان سمنان

ردیف شهر نام داروخانه آدرس داروخانه تلفن داروخانه
۱ سمنان داروخانه ارسطو بلوار مولوی میدان سعدی جنب ساختمان پزشکان سعدی 02333328578
۲ سمنان داروخانه 17 شهریور بلوار 17 شهریور نرسیده به درمانگاه خاتم الانبیا 0233322788
۳ سمنان داروخانه شفا (همتیان) خیابان امام بعد از چهار راه امام 0233442112
۴ سمنان داروخانه مقدم خیابان امام بعد از چهار راه امام 0233332595
۵ سمنان داروخانه درمان میدان معلم ساختمان پزشکان قومس 023333898
۶ سمنان داروخانه حکیم بلوار قدس جنب شیرینی سرای خانه رز 0233330365
۷ شاهرود داروخانه دی  میدان امام ابتدای خیابان امام 02332227887
۸ شاهرود داروخانه مهر خیابان 22 بهم جنب ساختمان پزشکان فاتح 02332243000
۹ شاهرود داروخانه عاطفی خیابان 22 بهمن جنب ساختمان پزشکان بهار 0232231180
۱۰ دامغان داروخانه شبانه روزی رضایی خیابان امام جنب کلینیک رضایی 02335255599
۱۱ گرمسار داروخانه زرین میدان شهدا 02334245797