شرکت داروسازی دینه ایران

داروخانه های استان اردبیل

ردیف شهر نام داروخانه آدرس داروخانه تلفن داروخانه
۱ اردبیل داروخانه شیخ صفی سرچشمه ابتدای کوی شمس ۰۴۵۳۳۲۳۲۰۳۰
۲ اردبیل داروخانه دکتر عابدزاده سرچشمه روبروی پارکینگ طبقاتی ۰۴۵۳۳۲۵۶۰۹۵
۳ اردبیل داروخانه دکتر ذوالفقاری میدان وحدت ۰۴۵۳۳۳۳۴۹۳۱
۴ اردبیل داروخانه حامی میدان مبارزان ۰۴۵۳۳۳۳۳۷۰۰
۵ اردبیل داروخانه دکترقاسمی ارجستان خیابان  علی آباد نرسیده به سه راه نیروگاه ۰۴۵۳۳۲۳۸۸۹۸
۶ اردبیل داروخانه دکتر مهرانی سرچشمه ابتدای طوی ۰۴۵۳۳۲۳۸۸۹۸
۷ اردبیل داروخانه دکتر نصیراوغلی خیابان پارس آباد خیابان پزشکان ۰۴۵۳۲۷۸۷۸۸۸
۸ اردبیل داروخانه دکتر سلیمی خیابان وحدت ۰۴۵۳۳۴۷۵۳۲۲
۹ اردبیل داروخانه دکتر قاسمی راد خیابان والی ۰۴۵۳۳۵۱۰۸۶۵
۱۰ اردبیل داروخانه دکتر نعمانی میدان مبارزان ۰۴۵۳۳۳۳۴۰۵۸
۱۱ اردبیل داروخانه دکتر نورافکن میدان سینا ۰۴۵۳۳۸۲۲۰۲۵
۱۲ اردبیل داروخانه دکتر نیک زاد خیابان گرمی جنب بانک صادرات ۰۴۵۳۲۶۲۴۱۲۸
۱۳ اردبیل داروخانه دکتر قدیمی میدان باکری ۰۴۵۳۳۲۳۴۸۴۸
۱۴ خلخال داروخانه دکتر ملجایی خیابان مظفر ۰۴۵۳۲۴۲۲۷۶۷
۱۵ مشکین شهر داروخانه دکتر میکاییلی کوچه برق ۰۴۵۳۲۵۲۴۴۸۳