ردیف شهر نام داروخانه آدرس داروخانه تلفن داروخانه
۱ گرگان دکتر فرقانی فر خیابان ۵ آذر ۰۱۷۱۳۲۲۲۵۱۶۴
۲ گرگان دکتر زاهدی خیابان امام خمینی ۰۱۷۱۳۲۲۲۲۸۸۳
۳ گرگان دکتر نصیری -امیرخانلو خیابان امام خمینی ۰۱۷۱۳۲۲۲۶۵۲۳
۴ گرگان دکتر دائمی خیابان ولیعصر عدالت۱۳ ۰۱۷۱۳۲۳۲۱۸۴۱
۵ گنبد دکتر  نجم الدین ابتدای خیابان طالقانی شرقی ۰۱۷۱۳۳۲۲۸۳۸۴
۶ کلاله دکتر سعیدی خیابان  فراغی ۰۱۷۱۳۵۴۴۰۶۰۰
۷ علی آبادکتول دکتر یوسفی چهار راه جنگلده ۰۱۷۱۳۴۲۲۰۳۶۶
۸ آزادشهر دکتر اکبر پور خیابان  گنبد ۰۱۷۱۳۵۷۲۷۹۵۵
۹ کردکوی دکتر یزدی خیابان ولیعصر ۰۱۷۱۳۴۳۵۰۶۶۶
۱۰ بندر ترکمن پاستور خیابان آزادی ۰۱۷۱۳۴۴۳۱۵۱۵
تماس با ما

شما میتوانید برای ما پیام بگذارید ما در اولین فرصت به ان پاسخ خواهیم داد

قابل خواندن نیست؟ تغییر متن. captcha txt
0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید