ردیف شهر نام داروخانه آدرس داروخانه تلفن داروخانه
۱ اهواز دکترجمالی گندمانی خیابان زیتون کارگری خیابان علامه ۰۶۱۳۲۲۴۴۴۵۸
۲ اهواز اله مرادی خیابان شریعتی ۰۶۱۳۵۵۲۲۵۵۶
۳ اهواز دکتر طاهری خیابان نادری غربی خیابان سراج ۰۶۱۳۲۲۱۹۰۹۰
۴ اهواز فدک خیابان  کوروش خیابان اقبال ۰۶۱۳۴۴۷۰۱۴۰
۵ اهواز دکتر  عبده وند منبع آب ۰۹۱۶۳۱۱۸۲۱۰
۶ اهواز دکتر امیری خیابان  خشایار ۰۶۱۳۳۷۸۴۶۷۴
۷ اهواز ابوریحان خیابان  خشایار ۰۶۱۳۳۷۷۵۲۴۱
۸ اهواز مسعود خیابان  خشایار ۰۶۱۳۳۷۷۹۳۱۹
۹ اهواز مرکزی خیابان  زیتون کارمندی ۰۶۱۳۴۴۴۶۶۰۶
۱۰ اهواز دکتر صادقی پور خیابان خشایار ۰۶۱۳۳۷۹۱۹۲۲
۱۱ اهواز  ولیعصر خیابان  باغ شیخ ۰۶۱۳۵۵۱۸۹۲۶
۱۲ اهواز دکتر  کاملی خیابان  چهارراه زند ۰۶۱۳۵۵۳۹۰۱۹
۱۳ اهواز شعله خیابان  زیتون کارمندی ۰۶۱۳۴۴۴۴۰۱۸
۱۴ اهواز دکتر زهیری خیابان  علامه ۰۶۱۳۲۲۴۳۰۲۰
۱۵ اهواز مفید خیابان  نادری غربی ۰۶۱۳۲۲۳۵۶۳۰
۱۶ اهواز دکتر زنگنه خیابان  زیتون کارمندی ۰۶۱۳۴۴۵۶۵۳۰
۱۷ اهواز حضرت رسول خیابان  زیتون کارمندی ۰۶۱۳۴۴۳۹۸۰۱
۱۸ اهواز انقلاب خیابان لشگر ۰۶۱۳۳۷۸۹۱۹۱
۱۹ اهواز دکتر همتی خیابان نادری غربی ۰۶۱۳۲۲۳۴۷۱۱
۲۰ اهواز دکتر  احمدی خیابان  کوروش ۰۶۱۳۴۴۸۶۳۲۶
21 اهواز دکتر اردشیرزاده گلستان خیابان فروردین نبش خیابان آذر کلینیک آب و برق 06133720236
22 آبادان دکتر هندیجانی خیابان امیری نبش خیابان کاشانی 06153223356
23 آبادان دکتر خلیلی خیابان امیری خیابان پرویزی روبروی کلینیک فیزیوتراپی امیر المومنین 06153229461
24 شوش پارس خیابان شهید دانش فرعی رمضان جنب دعبل خزاعی 06142825707
25 خرمشهر خسروی چهارراه شهید مطهری ابتدای خیابان نقدی روبروی بانک کشاورزی 06153224011
26 کارون دکتر اسلامی کانتکس روبروی بانک صادرات
27 ماهشهر دکتر مشابه ناحیه صنعتی خیابان پتروشیمی شیراز
28 امیدیه دکتر نجفی ابتدای خیابان بهداشت نفت 06152624441
29 ایذه دکتر مردانی (پاستور) خیابان اصلی امام خمینی 06143628541
30 ایذه غنچه خیابان امام روبروی بانک ملی 06143625741
31 ماهشهر دکتر موسوی شهر چمران نبش خیابان انتظار روبروی مدرسه دستغیب 06154420328

 

تماس با ما

شما میتوانید برای ما پیام بگذارید ما در اولین فرصت به ان پاسخ خواهیم داد

قابل خواندن نیست؟ تغییر متن. captcha txt
0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید