ردیف شهر نام داروخانه آدرس داروخانه تلفن
۱ مشهد دکتر داموغ احمد آباد ، خیابان محتشمی نبش محتشمی ۲ ۰۵۱۳۸۳۴۸۷۴۰
۲ مشهد دکتر ممتحنی خواجه ربیع ۲۳ ۰۵۱۳۷۴۱۲۱۰۱
۳ مشهد شبانه روزی دکتر تقی پور طلاب مفتح ۴ ۰۵۱۳۲۷۰۲۸۴۱
۴ مشهد دکتر کوهرخی قاسم آباد ، بین چهارراه ورزش و خیابان دکتر حسابی ۰۵۱۳۵۲۲۵۸۲۲
۵ مشهد شبانه روزی دکتر تابانفر بلوار توس ، بعد از ۳ راه دانش بین توس ۷۵ و ۷۷ ۰۵۱۳۶۵۷۴۲۹۹
۶ مشهد دکتر غلامرضا موسوی  بلوار طبرسی ، بین طبرسی ۲۹ و ۳۱ ۰۵۱۳۲۱۴۷۷۱۹
۷ مشهد دکتر سعیدی نیا گلشهر شهید شفیعی ۳۴ ۰۵۱۳۲۵۸۷۳۶۷
۸ مشهد دکتر ناهید فروهی قاسم آباد ، چهار راه مخابرات ۰۵۱۳۶۶۲۰۸۸۸
۹ مشهد دکتر فاطمه گلی بین عبدالمطلب ۳۰ و ۳۲ ۰۵۱۳۷۲۴۶۵۹۷
۱۰ مشهد دکتر آذریان نبش توس ۴۴ ۰۵۱۳۶۶۵۷۴۴۰
۱۱ مشهد  دکتر حاج زاده  بلوار عبدالمطلب ۲۹ ۰۵۱۳۷۵۲۸۵۵۹
۱۲ مشهد دکتر دادور خواجه ربیع- خیابان عبادی ۸۶ ۰۵۱۳۷۳۳۲۹۵۰
۱۳ مشهد شبانه روزی دکتر مومنی گلشهر- خیابان آوینی ۳۳- فلکه دوم ۰۵۱۳۲۵۸۴۳۲۷
۱۴ مشهد دکتر فتح اله زاده قاسم آباد بلوار شریعتی تقاطع تربیت شمالی ۰۵۱۳۵۲۱۵۰۰۰
۱۵ مشهد دکتر سادات حسینی قاسم آباد بین فلاحی ۱۷ و ۱۹ ۰۵۱۳۵۲۱۳۰۳۵
۱۶ مشهد مرکزی امام میدان بیمارستان امام رضا ۰۵۱۳۸۵۹۱۱۶۶
۱۷ مشهد شبانه روزی دکتر عماد حقی رضاشهر ابتدای بلوار پیروزی ۰۵۱۳۸۷۶۳۰۴۳
۱۸ مشهد شبانه روزی دکتر شیرازی آب و برق- بلوار فکوری بین ۶ و ۸ ۰۵۱۳۸۶۷۱۹۶۰
۱۹ مشهد شبانه روزی دکتر چراغی ابتدای بلوار سجاد ۰۵۱۳۶۰۲۳۰۱۷
۲۰ مشهد دکتر پیرزاده مقدم بلوار پیروزی میدان حر ۰۵۱۳۸۷۰۵۸۴۴
۲۱ مشهد دکتر اسلامی احمد آباد ، خیابان عارف ، بین عارف ۳ و ۵ ساختمان بهار ۰۵۱۳۸۴۱۲۵۰۶
۲۲ مشهد شبانه روزی دکتر نجار زاده بلوار معلم بین ۴۴ و ۴۶ ۰۵۱۳۸۶۹۱۳۰۲
۲۳ مشهد  دکتر شکوه السادات حامدی خیابان رازی غربی ۰۵۱۳۸۵۵۶۴۴۴
۲۴ مشهد شبانه روزی دکتر بنی اسد بلوار معلم بین معلم ۲۲ و ۲۴ ( روبروی پمپ بنزین معلم ) ۰۵۱۳۶۰۵۵۰۰۵
۲۵ مشهد دکتر مولودی بلوار معلم بین معلم ۵۸ و ۶۰ ۰۵۱۳۸۶۶۳۵۴۷
۲۶ مشهد مدیکال بلوار سجاد ، بزرگمهر شمالی ۰۵۱۳۷۶۱۸۰۶۶
۲۷ مشهد شبانه روزی دکتر نظری تولایی بلوار وکیل آباد بین هنرستان و سامانیه ۰۵۱۳۸۸۳۴۲۸۹
۲۸ مشهد دکتر واحدی بلوار هفت تیر بین ۱۱ و ۱۳ ۰۵۱۳۸۶۹۹۳۴۷
۲۹ مشهد  دکتر مهدی زاده بلوار صیاد شیرازی- میدان خیام ( فکوری ) ۰۵۱۳۸۹۰۷۵۲۷
۳۰ مشهد شبانه روزی دکتر حاتمی بلوار پیروزی بعد از چهار راه صیاد شیرازی ۰۵۱۳۸۶۵۷۷۱۰
۳۱ مشهد دکتر شهنواز بلوار پیروزی بین پیروزی ۵ و ۷ ۰۵۱۳۸۷۹۱۵۵۳
۳۲ مشهد دکتر ملائی بلوار امامت بین ۹ و ۱۱ ۰۵۱۳۶۰۶۲۷۵۸
۳۳ مشهد دکتر منتهایی احمد آباد- خیابان عارف بین ۶ و ۸ ۰۵۱۳۸۴۰۳۴۵۲
۳۴ مشهد شبانه روزی دکتر مدهوشی بلوار وکیل آباد نرسیده به دانشجو ۰۵۱۳۸۹۳۷۵۷۵
۳۵ مشهد دکتر فرهمند  حاشیه شمالی میدان بیمارستان امام رضا ۰۵۱۳۸۵۵۲۱۵۵
۳۶ مشهد دکتر بهرامی خیابان ابن سینا نبش ابن سینای ۱ ۰۵۱۳۸۵۳۲۷۹۴
۳۷ مشهد شبانه روزی اسماعیل زاده بلوار فردوسی بین ثمانه و مهدی ۰۵۱۳۷۶۸۳۰۸۸
۳۸ مشهد دکتر اخباری چهارراه عبدالمطلب جنب ایستگاه اتوبوس ۰۵۱۳۷۲۴۱۱۵۵
۳۹ مشهد دکتر سبزی شهرک سیدی خیابان خلج ۱۲ ۰۵۱۳۳۸۵۶۰۱۳
۴۰ مشهد  دکتر ماجدی بین راهنمایی ۱۴ و ۱۶ ۰۵۱۳۸۴۲۹۸۸۹
۴۱ مشهد  دکتر آجیل چی شهرک سیدی ، بلوار صبا نبش خیابان دائی ۴۶ ۰۵۱۳۳۸۵۲۲۲۷
۴۲ مشهد شبانه روزی ناصری انتهای فرامرز عباسی بین فرامز ۳۵ و ۳۷ ۰۵۱۳۶۰۷۷۳۵۸
۴۳ مشهد جلالی طلب چهارراه دکتری ۰۵۱۳۸۴۷۰۳۵۱
۴۴ مشهد شبانه روزی زحمت کش بلوار فردوسی ، جنب درمانگاه شوریده ۰۵۱۳۷۶۱۰۲۵۰
۴۵ مشهد دکتر مرتضوی بلوار فردوسی ، نبش چهار راه مهدی ۰۵۱۳۷۶۴۲۸۵۳
۴۶ مشهد  دکتر علی بیات چهارراه عبدالمطلب ۰۵۱۳۷۵۱۹۱۲۹
۴۷ فردوس دکتر پور رفعتی خیابان مطهری روبروی بیمارستان دکتر چمران ۰۵۱۴۲۲۲۷۴۶۴
۴۸ فریمان شبانه روزی دکتر غزنوی و رحمانی مطلق خیابان امام خمینی ۲ ۰۵۱۳۴۶۲۷۲۸۱
۴۹ چناران  دکتر ریحانه صادقی خیابان امام خمینی بین ۳۰ و ۳۲ ۰۵۱۴۶۱۲۱۷۷۱
۵۰ تربت حیدریه دکتر خطیبی فردوسی جنوبی ۴۱/۱ ۰۵۱۵۲۲۲۳۴۵۷
۵۱ سبزوار دکتر قاسف الف ابتدا خیابان بیهق روبروی داروخانه داورزنی ۰۵۱۴۴۲۳۰۸۹۷
۵۲ سبزوار دکتر بداغ آبادی میدان سی هزار متری ۰۵۷۱۴۴۴۸۴۵۷
۵۳ سبزوار دکتر قاسمی میدان سی هزار متری ۰۵۱۴۴۴۵۶۸۸۳
۵۴ سبزوار دکتر تبرایی خیابان کاشفی روبروی کاشفی ۱۳ ۰۵۱۴۴۲۲۹۳۲۴
۵۵ قوچان  دکتر غلامپور خیابان شهید داوودی ۰۵۱۴۷۲۴۲۱۶۹
۵۶ قوچان دکتر دوستی امام خمینی ، روبروی بانک سپه ،نبش کوچه داوودی ۰۵۱۴۷۲۲۳۴۵۶
تماس با ما

شما میتوانید برای ما پیام بگذارید ما در اولین فرصت به ان پاسخ خواهیم داد

قابل خواندن نیست؟ تغییر متن. captcha txt
0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید