ردیف شهر نام داروخانه آدرس داروخانه تلفن
۱ مشهد داروخانه دکتر داموغ احمد آباد ، خیابان محتشمی نبش محتشمی ۲ ۰۵۱۳۸۳۴۸۷۴۰
۲ مشهد داروخانه دکتر ممتحنی خواجه ربیع ۲۳ ۰۵۱۳۷۴۱۲۱۰۱
۳ مشهد داروخانه شبانه روزی دکتر تقی پور طلاب مفتح ۴ ۰۵۱۳۲۷۰۲۸۴۱
۴ مشهد داروخانه دکتر کوهرخی قاسم آباد ، بین چهارراه ورزش و خیابان دکتر حسابی ۰۵۱۳۵۲۲۵۸۲۲
۵ مشهد داروخانه شبانه روزی دکتر تابانفر بلوار توس ، بعد از ۳ راه دانش بین توس ۷۵ و ۷۷ ۰۵۱۳۶۵۷۴۲۹۹
۶ مشهد داروخانه دکتر غلامرضا موسوی  بلوار طبرسی ، بین طبرسی ۲۹ و ۳۱ ۰۵۱۳۲۱۴۷۷۱۹
۷ مشهد داروخانه دکتر سعیدی نیا گلشهر شهید شفیعی ۳۴ ۰۵۱۳۲۵۸۷۳۶۷
۸ مشهد داروخانه دکتر ناهید فروهی قاسم آباد ، چهار راه مخابرات ۰۵۱۳۶۶۲۰۸۸۸
۹ مشهد داروخانه دکتر فاطمه گلی بین عبدالمطلب ۳۰ و ۳۲ ۰۵۱۳۷۲۴۶۵۹۷
۱۰ مشهد داروخانه دکتر آذریان نبش توس ۴۴ ۰۵۱۳۶۶۵۷۴۴۰
۱۱ مشهد  داروخانه دکتر حاج زاده  بلوار عبدالمطلب ۲۹ ۰۵۱۳۷۵۲۸۵۵۹
۱۲ مشهد داروخانه دکتر دادور خواجه ربیع- خیابان عبادی ۸۶ ۰۵۱۳۷۳۳۲۹۵۰
۱۳ مشهد داروخانه شبانه روزی دکتر مومنی گلشهر- خیابان آوینی ۳۳- فلکه دوم ۰۵۱۳۲۵۸۴۳۲۷
۱۴ مشهد داروخانه دکتر فتح اله زاده قاسم آباد بلوار شریعتی تقاطع تربیت شمالی ۰۵۱۳۵۲۱۵۰۰۰
۱۵ مشهد داروخانه دکتر سادات حسینی قاسم آباد بین فلاحی ۱۷ و ۱۹ ۰۵۱۳۵۲۱۳۰۳۵
۱۶ مشهد داروخانه مرکزی امام میدان بیمارستان امام رضا ۰۵۱۳۸۵۹۱۱۶۶
۱۷ مشهد داروخانه شبانه روزی دکتر عماد حقی رضاشهر ابتدای بلوار پیروزی ۰۵۱۳۸۷۶۳۰۴۳
۱۸ مشهد داروخانه شبانه روزی دکتر شیرازی آب و برق- بلوار فکوری بین ۶ و ۸ ۰۵۱۳۸۶۷۱۹۶۰
۱۹ مشهد داروخانه شبانه روزی دکتر چراغی ابتدای بلوار سجاد ۰۵۱۳۶۰۲۳۰۱۷
۲۰ مشهد داروخانه دکتر پیرزاده مقدم بلوار پیروزی میدان حر ۰۵۱۳۸۷۰۵۸۴۴
۲۱ مشهد داروخانه دکتر اسلامی احمد آباد ، خیابان عارف ، بین عارف ۳ و ۵ ساختمان بهار ۰۵۱۳۸۴۱۲۵۰۶
۲۲ مشهد داروخانه شبانه روزی دکتر نجار زاده بلوار معلم بین ۴۴ و ۴۶ ۰۵۱۳۸۶۹۱۳۰۲
۲۳ مشهد  داروخانه دکتر شکوه السادات حامدی خیابان رازی غربی ۰۵۱۳۸۵۵۶۴۴۴
۲۴ مشهد داروخانه شبانه روزی دکتر بنی اسد بلوار معلم بین معلم ۲۲ و ۲۴ ( روبروی پمپ بنزین معلم ) ۰۵۱۳۶۰۵۵۰۰۵
۲۵ مشهد داروخانه دکتر مولودی بلوار معلم بین معلم ۵۸ و ۶۰ ۰۵۱۳۸۶۶۳۵۴۷
۲۶ مشهد داروخانه مدیکال بلوار سجاد ، بزرگمهر شمالی ۰۵۱۳۷۶۱۸۰۶۶
۲۷ مشهد داروخانه شبانه روزی دکتر نظری تولایی بلوار وکیل آباد بین هنرستان و سامانیه ۰۵۱۳۸۸۳۴۲۸۹
۲۸ مشهد داروخانه دکتر واحدی بلوار هفت تیر بین ۱۱ و ۱۳ ۰۵۱۳۸۶۹۹۳۴۷
۲۹ مشهد  داروخانه دکتر مهدی زاده بلوار صیاد شیرازی- میدان خیام ( فکوری ) ۰۵۱۳۸۹۰۷۵۲۷
۳۰ مشهد داروخانه شبانه روزی دکتر حاتمی بلوار پیروزی بعد از چهار راه صیاد شیرازی ۰۵۱۳۸۶۵۷۷۱۰
۳۱ مشهد داروخانه دکتر شهنواز بلوار پیروزی بین پیروزی ۵ و ۷ ۰۵۱۳۸۷۹۱۵۵۳
۳۲ مشهد داروخانه دکتر ملائی بلوار امامت بین ۹ و ۱۱ ۰۵۱۳۶۰۶۲۷۵۸
۳۳ مشهد داروخانه دکتر منتهایی احمد آباد- خیابان عارف بین ۶ و ۸ ۰۵۱۳۸۴۰۳۴۵۲
۳۴ مشهد داروخانه شبانه روزی دکتر مدهوشی بلوار وکیل آباد نرسیده به دانشجو ۰۵۱۳۸۹۳۷۵۷۵
۳۵ مشهد داروخانه دکتر فرهمند  حاشیه شمالی میدان بیمارستان امام رضا ۰۵۱۳۸۵۵۲۱۵۵
۳۶ مشهد داروخانه دکتر بهرامی خیابان ابن سینا نبش ابن سینای ۱ ۰۵۱۳۸۵۳۲۷۹۴
۳۷ مشهد داروخانه شبانه روزی اسماعیل زاده بلوار فردوسی بین ثمانه و مهدی ۰۵۱۳۷۶۸۳۰۸۸
۳۸ مشهد داروخانه دکتر اخباری چهارراه عبدالمطلب جنب ایستگاه اتوبوس ۰۵۱۳۷۲۴۱۱۵۵
۳۹ مشهد داروخانه دکتر سبزی شهرک سیدی خیابان خلج ۱۲ ۰۵۱۳۳۸۵۶۰۱۳
۴۰ مشهد  داروخانه دکتر ماجدی بین راهنمایی ۱۴ و ۱۶ ۰۵۱۳۸۴۲۹۸۸۹
۴۱ مشهد  داروخانه دکتر آجیل چی شهرک سیدی ، بلوار صبا نبش خیابان دائی ۴۶ ۰۵۱۳۳۸۵۲۲۲۷
۴۲ مشهد داروخانه شبانه روزی ناصری انتهای فرامرز عباسی بین فرامز ۳۵ و ۳۷ ۰۵۱۳۶۰۷۷۳۵۸
۴۳ مشهد داروخانه جلالی طلب چهارراه دکتری ۰۵۱۳۸۴۷۰۳۵۱
۴۴ مشهد داروخانه شبانه روزی زحمت کش بلوار فردوسی ، جنب درمانگاه شوریده ۰۵۱۳۷۶۱۰۲۵۰
۴۵ مشهد داروخانه دکتر مرتضوی بلوار فردوسی ، نبش چهار راه مهدی ۰۵۱۳۷۶۴۲۸۵۳
۴۶ مشهد  داروخانه دکتر علی بیات چهارراه عبدالمطلب ۰۵۱۳۷۵۱۹۱۲۹
۴۷ فردوس داروخانه دکتر پور رفعتی خیابان مطهری روبروی بیمارستان دکتر چمران ۰۵۱۴۲۲۲۷۴۶۴
۴۸ فریمان داروخانه شبانه روزی دکتر غزنوی و رحمانی مطلق خیابان امام خمینی ۲ ۰۵۱۳۴۶۲۷۲۸۱
۴۹ چناران  داروخانه دکتر ریحانه صادقی خیابان امام خمینی بین ۳۰ و ۳۲ ۰۵۱۴۶۱۲۱۷۷۱
۵۰ تربت حیدریه داروخانه دکتر خطیبی فردوسی جنوبی ۴۱/۱ ۰۵۱۵۲۲۲۳۴۵۷
۵۱ سبزوار داروخانه دکتر قاسف الف ابتدا خیابان بیهق روبروی داروخانه داورزنی ۰۵۱۴۴۲۳۰۸۹۷
۵۲ سبزوار داروخانه دکتر بداغ آبادی میدان سی هزار متری ۰۵۷۱۴۴۴۸۴۵۷
۵۳ سبزوار داروخانه دکتر قاسمی میدان سی هزار متری ۰۵۱۴۴۴۵۶۸۸۳
۵۴ سبزوار داروخانه دکتر تبرایی خیابان کاشفی روبروی کاشفی ۱۳ ۰۵۱۴۴۲۲۹۳۲۴
۵۵ قوچان  داروخانه دکتر غلامپور خیابان شهید داوودی ۰۵۱۴۷۲۴۲۱۶۹
۵۶ قوچان داروخانه دکتر دوستی امام خمینی ، روبروی بانک سپه ،نبش کوچه داوودی ۰۵۱۴۷۲۲۳۴۵۶
تماس با ما

شما میتوانید برای ما پیام بگذارید ما در اولین فرصت به ان پاسخ خواهیم داد

قابل خواندن نیست؟ تغییر متن. captcha txt
0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید