ردیف شهر نام داروخانه آدرس داروخانه تلفن داروخانه
۱ اهواز دکترجمالی گندمانی خیابان زیتون کارگری خیابان علامه ۰۶۱۳۲۲۴۴۴۵۸
۲ اهواز اله مرادی خیابان شریعتی ۰۶۱۳۵۵۲۲۵۵۶
۳ اهواز دکتر طاهری خیابان نادری غربی خیابان سراج ۰۶۱۳۲۲۱۹۰۹۰
۴ اهواز فدک خیابان  کوروش خیابان اقبال ۰۶۱۳۴۴۷۰۱۴۰
۵ اهواز دکتر  عبده وند منبع آب ۰۹۱۶۳۱۱۸۲۱۰
۶ اهواز دکتر امیری خیابان  خشایار ۰۶۱۳۳۷۸۴۶۷۴
۷ اهواز ابوریحان خیابان  خشایار ۰۶۱۳۳۷۷۵۲۴۱
۸ اهواز مسعود خیابان  خشایار ۰۶۱۳۳۷۷۹۳۱۹
۹ اهواز مرکزی خیابان  زیتون کارمندی ۰۶۱۳۴۴۴۶۶۰۶
۱۰ اهواز دکتر صادقی پور خیابان خشایار ۰۶۱۳۳۷۹۱۹۲۲
۱۱ اهواز  ولیعصر خیابان  باغ شیخ ۰۶۱۳۵۵۱۸۹۲۶
۱۲ اهواز دکتر  کاملی خیابان  چهارراه زند ۰۶۱۳۵۵۳۹۰۱۹
۱۳ اهواز شعله خیابان  زیتون کارمندی ۰۶۱۳۴۴۴۴۰۱۸
۱۴ اهواز دکتر زهیری خیابان  علامه ۰۶۱۳۲۲۴۳۰۲۰
۱۵ اهواز مفید خیابان  نادری غربی ۰۶۱۳۲۲۳۵۶۳۰
۱۶ اهواز دکتر زنگنه خیابان  زیتون کارمندی ۰۶۱۳۴۴۵۶۵۳۰
۱۷ اهواز حضرت رسول خیابان  زیتون کارمندی ۰۶۱۳۴۴۳۹۸۰۱
۱۸ اهواز انقلاب خیابان لشگر ۰۶۱۳۳۷۸۹۱۹۱
۱۹ اهواز دکتر همتی خیابان نادری غربی ۰۶۱۳۲۲۳۴۷۱۱
۲۰ اهواز دکتر  احمدی خیابان  کوروش ۰۶۱۳۴۴۸۶۳۲۶
تماس با ما

شما میتوانید برای ما پیام بگذارید ما در اولین فرصت به ان پاسخ خواهیم داد

قابل خواندن نیست؟ تغییر متن. captcha txt
0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید